Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật


Đề bàiQuan sát hình 39.1b và cho biết vì sao số lượng thỏ và mèo rừng lại tăng và giảm theo chu kỳ gần giống nhau.Lời giải chi tiếtSố lượng thỏ và mèo rừng biến động theo chu kỳ gần...
Đề bàiHãy nêu những nguyên nhân gây nên sự biến động số lượng cá thể của các quần thể theo chu kỳ và không theo chu kỳ (trong các ví dụ đã nêu ở phần I) theo gợi ý ở...
Đề bàiCác nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng như thế nào tới trạng thái cân bằng của quần thể? Lấy ví dụ minh họa.Lời giải chi tiết+ Các nhân tố vô sinh tác động trực tiếp...
Đề bàiNguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?Lời giải chi tiếtDo những thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường (ví dụ các nhân tố sinh thái...
Đề bàiThế nào là nhân tố sinh thái phụ thuộc mật độ, nhân tố không phụ thuộc mật độ? Các nhân tố này có ảnh hưởng như thế nào tới sự biến động số lượng cá thể của quần thể?Lời...
Đề bàiNhững nghiên cứu về biến động số lượng cá thể có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ các loài sinh vật? Cho ví dụ minh hoạ.Lời giải chi tiếtNhững nghiên cứu...
Đề bàiQuần thể điều chỉnh mật độ cá thể như thế nào? Khi nào quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng?Lời giải chi tiếtQuần thể sống trong môi trường luôn có xu hướng tự điều chỉnh về trạng...
Đề bàiVì sao nói: Trong tự nhiên, quần thể sinh vật có xu hướng điều chỉnh mật độ cá thể của mình ở mức cân bằng?Lời giải chi tiếtTrong tự nhiên, quần thể có xu hướng điều chỉnh mật độ...