Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển củ…


KIẾN THỨC CƠ BẢN- Nhiều yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người như thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng...- Rất nhiều tác nhân như ma túy. rượu, thuốc...
Đề bàiCho vài ví dụ về các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người.Lời giải chi tiết- Cá rô phi Việt Nam chết ở dưới 5,6°C và trên 42°C, sinh trưởng...
Đề bài- Tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.- Tại sao nhiệt độ xuống thấp (trời rét) lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật biến...
Đề bài- Hãy tìm một ví dụ về thực tiễn cải tạo giống di truyền tạo ra giống vật nuôi có tốc độ sính trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao.- Dựa vào những hiểu biết của mình về các nhán...
Đề bàiNêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.Lời giải chi tiếtNhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật là nhân tố di...
Đề bàiNêu một số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.Lời giải chi tiếtMột số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật như: thức ăn,...
Đề bàiTại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường?Lời giải chi tiếtVì gia súc là động vật hằng nhiệt, mùa đông trời...
Đề bàiViệc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?Lời giải chi tiếtViệc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng duy trì nhiệt độ thích hợp cho phôi phát triển.