Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam


Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của tự nhiên Việt Nam được thể hiện ở các yếu tố tự nhiên như thế nào? (Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý dưới đây để trả lời câu hỏi)Trả lời:Tính chất...
Dựa vào hình 17 lược đồ hành chính Việt Nam, em hãy:a, Ghi tên Biển, vịnh tiếp giáp với phần đất liền Việt Namb, Đánh số thứ tự các tỉnh, thành phố có đường biên giới biển(Thứ tự từ Bắc...
Dựa vào biểu đồ dưới đâya, Nêu nhận xét về tỉ lệ diện tích đồng bằng và đồi núi ở nước ta.b, Kết hợp với vốn hiểu biết, nêu thuận lợi và khó khăn của vùng đồi núi và vùng...