Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam


Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam là:☐ Một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.☐ Xứ sở của cảnh quan đồi núi.☐ Một quốc gia ven biển☐ Thiên nhiên...
Đề bàiHãy điền những nội dung thích hợp vào bảng dưới đây để thấy rõ được những đặc điểm chính của tự nhiên nước ta:Đặc điểmBiểu hiệnThuận lợiKhó khănLà một nước nhiệt đới gió mùa ẩm   Là một quốc gia ven...