Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam


Tính chất này thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta, từ khi hậu - thủy văn đến thổ nhưỡng - sinh vật và cả địa hình, nhưng tập trung nhất là môi...
Việt Nam là một nước ven biểnNước ta có vùng Biển Đông rộng lớn, bao bọc phía đông và phía nam phần đất liền. Biển Đông có ảnh hưởng tới toàn bộ thiên nhiên nước ta.Sự tương tác của đất...
Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núiCảnh quan đồi núi chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta. Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo quy luật đai cao. Nhờ...
Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạpSự phức tạp, đa dạng của tự nhiên nước ta đã được thể hiện rõ trong lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ và trong từng thành phần tự...
Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào? Cho ví dụ. Theo em, ở vùng nào và vào mùa nào tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?Trả lời- Khí...
Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển?Trả lời- Diện tích đất liền (S1) = 330000km2 (làm tròn).- Diện tích biển Việt Nam (S2) = lOOOOOO km2.- Tỉ lệ S2: S1, = 3,03.Như vậy...
Em hãy nêu một số dẫn chứng (lấy từ các bài học trước) chứng minh cho nhận xét trên.Trả lời- Lịch sử phát triển tự nhiên: Lãnh thổ Việt Nam đã trải qua hàng triệu năm biến đổi, chia thành...
Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?Trả lờiThiên nhiên nước ta có bốn tính chất chung nổi bật, đó là:- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.- Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo. -...
Là một nước ven biển, Việt Nam có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế?Trả lờiBiển nước ta giàu hải sản (cá, tôm,...), khoáng sản (dầu khí, ti-tan...), có nhiều vũng vịnh sâu, nhiều bãi biển đẹp... thuận lợi...
Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam?Trả lời- Khí hậu: nhiệt đới gió mùa ẩm, nóng ẩm, mưa nhiều.- Địa hình: có vỏ phong hóa dày...
Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta?Trả lời- Thiên nhiên nước ta đa dạng, tươi đẹp, hấp...