Bài 39. Đèn huỳnh quang


Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang?Hướng dẫn trả lờiKhi đóng công tắc thì toàn bộ điện áp đặt vào hai tiếp điểm của tắc te làm xảy ra phóng hồ quang trong tắc te. Thanh lưỡng...
Nêu đặc điểm của đèn huỳnh quang? Hướng dẫn trả lờiĐặc điểm của đèn huỳnh quang:  - Có hiện tượng nhấp nháy ( khi tần số dưới 50 Hz )  - Cần mồi phóng điện ( chấn lưu điện từ hoặc...