Bài 39. Máy quang phổ. Các loại quang phổ


C1. Cơ thể ta có thể phát ra quang phổ liên tục không?GiảiCơ thể con người phát ra quang phổ liên tục ở vùng hồng ngoại, do đó ta không thể thấy được quang phổ này qua máy quang phổ....
C2. Điều chỉnh cho ngọn lửa bếp ga tăng dần và nhìn vào ngọn lửa, em thấy màu của nó thay đổi thế nào?GiảiKhi điều chỉnh cho nhiệt độ ngọn lửa bếp ga tăng dần thì màu ngọn lửa sẽ...
C3. Cho một hạt muối rơi vào ngọn lửa bếp ga, em sẽ thấy gì?GiảiTa thấy ánh sáng vàng đặc trưng cho Natri.
C4. Hãy so sánh quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của hiđrô, natri ở Hình 39.2 và 39.3.      GiảiTa nhận thấy ở  mỗi nguyên tố Hiđrô hoặc Natri thì vị trí các màu trong...
Bài 1. Khi tăng dần nhiệt độ của một dây tóc bóng đèn điện, thì quang phổ của ánh sáng do nó phát ra thay đổi như thế nào?A. Sáng dần lên, nhưng vẫn có đủ bảy màu cầu vồng.B....
Bài 2. Quang phổ vạch được phát ra khiA. Nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí.B. Nung nóng một chất lỏng hoặc chất khí.C. Nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.D. Nung nóng một chất khí...
Bài 3. Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng choA. Chính chất ấy.B. Thành phần hoá học của chất ấy.C. Thành phần nguyên tố ( tức là tỉ lệ phần trăm của các nguyên tố hoá...
Bài 4. Sự đảo (hay đảo sắc) vạch quang phổ làA. Sự đảo ngược từ vị trí ngược chiều khe máy thành cùng chiều.B. Sự chuyển từ một vạch sáng trên nền tối thành vạch tối trên nền sáng do...