Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi …


Đề bàiHãy nêu rõ những loại hải sản, khoáng sản biển có giá trị của nước ta có đóng góp lớn trong việc xuất khẩu ra nước ngoài.Lời giải chi tiết- Hải sản: bào ngư, hải sâm, sò huyết,tôm he,...
Đề bàiEm hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và ô nhễm môi trường biển – đảo.Lời giải chi tiếtDiện tích rừng ngập mặn giảm nhanh. Nguồn lợi thủy hải sản cũng giảm đáng kể,...
Đề bàiĐể phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, theo em chúng ta cần phải làm gì?Lời giải chi tiết- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các...
Đề bàiBiển, đảo, quần đảo có vai trò, vị trí và tầm quan trọng như thế nào đối với an ninh, quốc phòng của nước ta. Cho ví dụ cụ thể.Lời giải chi tiết- Khẳng định chủ quyền của nước...