Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi …


II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển (tiếp theo)3. Khai thác và chế biến khoáng sản biểnBiển nước ta là nguồn muối vô tận. Nghề làm muối được phát triển từ lâu đời ở nhiều vùng ven biển từ...
III. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảoTrong những năm gần đây, diện tích rừng ngập mặn ở nước ta giảm nhanh. Nguồn lợi hải sản...
Đề bàiKể tên một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta mà em biết.Lời giải chi tiếtMột số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta:-Dầu khí ở thềm lục địa phía nam (8 bể trầm tích, tiêu...
Đề bàiTại sao nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ?Lời giải chi tiếtNghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ vì:- Vùng có khí hậu nhiệt đới nắng nóng, nhiệt độ...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, trình bày tiềm năng và sự phát triển của hoạt động khai thác dầu khí ở nước ta.Lời giải chi tiếtTiềm năng và sự phát triển của hoạt động khai thác dầu khí...
Đề bàiViệc phát triển giao thông vận tải biển có ý nghĩa to lớn như thế nào đối vớ ngành ngoại thương ở nước ta?Lời giải chi tiếtÝ nghĩa của việc phát triển giao thông vận tải biển đối với...
Đề bàiNêu một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển –đảo ở nước ta. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo sẽ dẫn đến những hậu...
Đề bàiChúng ta cần thực hiện những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.Lời giải chi tiếtCác biện pháp::- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu...
Đề bàiPhát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?Lời giải chi tiếtPhát triển tổng hợp kinh tế biển (đánh bắt,...
Đề bàiChúng ta cần tiến hành những biện pháp gì để phát triển giao thông vận tải biển?Lời giải chi tiếtNhững biện pháp phát triển giao thông vận tải biển:- Sắp xếp lại và phát triển đồng bộ hệ thống...
Đề bàiTrình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo.Lời giải chi tiếtNhững phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo:- Điều tra, đánh giá tiềm...