Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi


Đề bàiGiải thích sự hoá đen của loài bướm Biston betularia ở vùng công nghiệp.Lời giải chi tiếtTrong môi trường có bụi than, thể đột biến màu đen trở thành có lợi cho bướm vì chim ăn sâu khó phát...
Đề bàiThế nào là hiện tượng đa hình cân bằng? Hiện tượng đó được giải thích như thế nào?Lời giải chi tiếtCLTN đã tăng dần tần số tương đối của các alen hoặc tổ hợp alen có giá trị thích...
Đề bàiVì sao nói các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối? Tìm ví dụ để minh hoạ.Lời giải chi tiếtMỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của CLTN trong hoàn cảnh nhất định nên chỉ có...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Điều nào không đúng với sự đa hình cân bằng?A. Không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác.B. Có sự thay thế hoàn toàn một alen này...