Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động


Một thanh dẫn điện MN chuyển động dọc theo đường sức của từ trường như trên Hình 39.4 SGK thì suất điện động trong thanh bằng bao nhiêu?GiảiThanh MN chuyển động dọc theo đường sức của từ trường đều như hình...
 Chọn phương án đúngThanh dẫn diện MN trên Hình 39.7 (SGK) chuyển dộngA. theo chiều c (nghĩa là theo chiều ngón cái của bàn tay phải choãi ra 900 B. ngược chiều với c.C. theo chiều \(\overrightarrow B \)D. ngược chiều...
Một thanh dẫn điện dài 20cm tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 5.10-4 T. Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn bằng 5 m/s. Tính suất...
Một thanh dẫn điện dài 20cm được nối hai đầu của nó với hai đầu của một đoạn mạch điện có điện trở 0,5 \(\Omega \). Cho thanh tịnh tiến trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,08T...
Một thanh dẫn diện tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4T. Vectơ vận tốc của thanh hợp với đường sức từ một góc 30°. Thanh dài 40cm. Một vôn kế nối với hai đầu thanh chỉ...