Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợ…


1. Thí nghiệm 1: Điều chế \(FeCl_2\).Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt.Khi kết thúc phản ứng, màu của dung dịch chuyển...