Bài 4, 5 trang 36 SGK Toán 4


  Đề bài4. Trả lời các câu hỏi:a) Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?b) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm nào đến năm nào?5. Tìm số tròn trăm x, biết 540 < x < 870?Lời giải chi tiết4. a) Năm 2000 thuộc thế kỉ XX.b) Năm 2005 thuộc thế...

  Đề bài

  4. Trả lời các câu hỏi:

  a) Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?

  b) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

  c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm nào đến năm nào?

  5. Tìm số tròn trăm x, biết 540 < x < 870?

  Lời giải chi tiết

  4. 

  a) Năm 2000 thuộc thế kỉ XX.

  b) Năm 2005 thuộc thế kỉ XXI.

  c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100.

  5. 

  Các số tròn năm lớn hơn 540 và bé hơn 870 là 600; 700; 800.

  Vậy x là 600; 700; 800.