Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện


Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì? Hướng dẫn trả lờiNếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều song...
Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông (h.4.6) song song mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?Hướng dẫn trả lờiNếu đặt máy đáy của hình chóp đều đấy là hình vuông song...