Bài 4: Biểu diễn lực


Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào?A. Không thay đổi.  B. Chỉ có thể tăng dần.C. Chỉ có thể giảm dần.D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm...
Nêu hai ví dụ chứng tỏ lực làm thay đổi vận tốc, trong đó một ví dụ lực làm tăng vận tốc, một ví dụ lực làm giảm vận tốc.GiảiCó thể cho ví dụ như sau:- Thả viên bi lăn...
Điền từ thích hợp vào chỗ trống:Khi thả vật rơi, do sức................... vận tốc của vật.....................Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do.................. của cát nên vận tốc của bóng bị.....................Trả lời:Khi thả vật rơi, do sức hút của Trái...
Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình sau đây (H.4.1a, b)Giải:Vẽ hình 4.1 a, b SBTa) Vật chịu tác dụng của 2 lực: lực kéo \(\overrightarrow {{F_k}}\) có phương nằm ngang, chiều từ trái...
Biểu diễn các vectơ lực sau đây:- Trọng lực của một vật 1500N (tỉ xích tùy chọn).- Lực kéo một xà lan là 2000N theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ xích 1cm ứng với 500N.Giải- Trọng lực...
Khi bắn tên, dây cung tác dụng lên mũi tên lực F = 100N. Lực này được biểu diễn bằng vectơ lực F, với tỉ xích 0,5cm ứng với 50N. Trong 4 hình sau (H.4.2), hình nào vẽ đúng lực...
Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V. Nếu tác dụng lên ôtô lực F theo hai tình huống minh họa trong hình a và b (H.4.3) thì vận tốc của ôtô thay đổi như thế...
Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực:\(\overrightarrow {{F_1}}\) có: điểm đặt A; phương thẳng đứng; chiều từ dưới lên; cường độ 10N;\(\overrightarrow {{F_2}}\) có: điểm đặt A; phương nằm ngang; chiều từ trái sang phải; cường độ 20N;\(\overrightarrow {{F_3}}\) có:...
Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây OA, OB (H.4.5). Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.Giải:Đèn...
Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lúc sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực:- Trọng lực \(\overrightarrow {P}\)- Lực kéo \(\overrightarrow {{F_k}}\) song song với mặt phẳng nghiêng, hướng lên...
Dùng búa nhổ đinh khỏi tấm ván. Hình nào trong hình 4.6 biểu diễn đúng lực tác dụng của búa lên đinh?Giải:=> Chọn C
Một hòn đá bị ném xiên đang chuyển động cong. Hình nào trong hình 4.7 biểu diễn đúng lực tác dụng lên hòn đá (Bỏ qua sức cản của môi trường).GiảiChọn D
Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật được treo bởi hai sợi dây giống hệt nhau, có phương hợp với nhau một góc 120° (H.4.8). Biết sức căng của các sợi dây là bằng nhau và bằng trọng...