Bài 4. Biểu diễn lực


Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:- Gốc là điểm đặt của lực.- Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.- Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ lệ xích...
Đề bàiHãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong hình 4.2 và nêu tác dụng của lực trong từng trường hợp.Lời giải chi tiếtHình 4.1: Lực hút của nam châm lên miếng thép làm tăng vận tốc...
Đề bàiBiểu diễn những lực sau đây: - Trọng lực của một vật có khối lượng 5 kg (tỉ xích 0,5cm ứng với 10N).- Lực kéo 15 000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ xích 1cm ứng...
Đề bàiDiễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLực là một đại lượng vecto được biểu diễn bằng một mũi tên có: + Gốc là điểm đặt của lực. +...