Bài 4. Các nước Châu Á


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Châu Á đều chịu sự bóc lột, nô dịch nặng nề của các nước đế quốc...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau [ ] Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Châu Á là khu vực ít chịu ảnh hưởng của tình trạng “ chiến tranh lạnh...
Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp 1. Ngày 1-1001949 a, Trung Quốc thực hiện công cuộc khôi phục kinh tế, cải cách ruộng đất, cải tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh, phát...
Hoàn thiện sơ đồ sau, qua đó làm rõ tình hình các nước Châu Á từ sau Chiến Tranh thế giới thứ haiHướng dẫn làm bài:BaitapSachgiaokhoa.com  
Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử to lớn của sự ra đời nước CHND Trung Hoa ngày 1-10-1949. - Ý nghĩa trong nước….- Ý nghĩa quốc tế ….Hướng dẫn làm bài:- Ý nghĩa trong nước: kết thúc ách nô dịch...
Tháng 12 năm 1978, Đảng cộng Sản Trung Quốc đề ra đường lối với trọng tâm và nhằm mục tiêu gì? Sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành...