Bài 4. Các nước châu Á


Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á đều chịu sự bóc lột, nô dịch nặng nề của các nước đế quốc thực dân.Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân...
Trung Quốc là một nước lớn ở châu Á và trên thế giới với diện tích rộng trên 9,5 triệu km2 và dân số gần 1,3 tỉ người (2002).1. Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung HoaSau...
Đề bàiHãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 15 để trả lời.Lời giải chi tiết- Từ sau năm 1945, một cao trào...
Đề bàiHãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 16 để trả lời.Lời giải chi tiết- Ngày 1/10/1949,...
Đề bàiHãy trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 17, 18 để trả lời.Lời...
Đề bàiHãy nêu hậu quả của đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 18 để trả lời.Lời...
Đề bàiNêu những thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 19, 20 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiTrình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTìm hiểu sgk kết hợp với sự hướng dẫn của giáo viên để trả lời.Lời giải chi...