Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)


1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam ÁTừ giữa thế kỉ XIX, khi các nước châu Âu và Bắc Mĩ căn bản đã hoàn thành cách mạng tư sản, đua nhau bành trướng...
2. Phong trào chống thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-aỞ In-đô-nê-xi-a, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa do Đi-pô-nê-gô-rô lãnh đạo trong những năm 1825-1830, nhân dân A-chê đã anh dũng chiến đấu chống lại 3000 quân Hà Lan đổ...
3. Phong trào chống thực dân ở Phi-líp-pinTừ giữa thế kỉ XVI, Phi-líp-pin đã trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha. Trong hơn 300 năm đô hộ, thực dân Tây Ban Nha đã ra sức khai thác các đồn điền,...
4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chiaVào nửa sau thế kỉ XIX, trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã từng bước xâm chiếm Cam-pu-chia.Năm 1863, Pháp gây...
5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XXKhi tiến hành xâm lược Việt Nam và Cam-pu-chia, thực dân Pháp đã tính đến việc thôn tính Lào. Năm 1865, nhiều đoàn thám hiểm...
6. Xiêm giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XXVào giữa thế kỉ XIX, cũng như các nước ở Đông Nam Á, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm nhập của thực dân phương Tây, nhất là Anh và Pháp....
Đề bàiDựa vào lược đồ (hình 9), trình bày những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 18, 19...
Đề bàiHãy nêu những nét lớn trong phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11...
Đề bàiSo sánh những điểm giống và khác nhau giữa hai xu hướng đấu tranh ở Phi-lip-pin.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 20, 21 để so sánh.Lời giải chi tiết* Giống nhau:- Đều...
Đề bàiCách mạng năm 1896 ở Phi-lip-pin diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk LỊch sử 11 trang 21 để trả lời.Lời giải chi tiết* Diễn biến cách mạng năm 1896 ở Phi-lip-pin:- Không...
Đề bàiÂm mưu và thủ đoạn của Mỹ đối với Phi-lip-pin như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 21 để trả lời.Lời giải chi tiết* Âm mưu: Mở rộng xâm lược, bành...
Đề bàiTrình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa chống Thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 22, 23 để trả lời.Lời giải chi tiếtDưới ách thống...
Đề bàiNhân dân 2 nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa và Pu-côm-bô?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 22,...
Đề bàiNêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 23, 24 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiTrình bày các biện pháp cải cách của Ra-ma V.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 24, 25 để trả lời.Lời giải chi tiếtCác biện pháp cải cách của Ra-ma V:* Về kinh...
Đề bàiNhững cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 25, suy luận để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiNêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để suy luận trả lời.Lời giải...
Đề bàiEm có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để...
Đề bàiVì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 24, 25...