Bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Thời gian ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên làA. thiên niên kỉ V - IV TCN       ...
Bài tập 2. Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp                      A                          ...
 Bài tập 3. Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây.A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở.................... ngày nayB. Các quốc gia cổ...
Bài tập 4. Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?Trả lời   -      Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, nông nghiệp phát triển, sớm tạo ra sản phẩm dư thừa thường xuyên......