Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông


1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?Vào cuối thời nguyên thủy, cư dân ở lưu vực những dòng sông lớn như sông Nin ở Ai Cập, Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ...
3. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương ĐôngĐể cai trị đất nước, tầng lớp quý tộc đã lập ra bộ máy nhà nước do vua đứng đầu. Vua có quyền cao nhất trong mọi công việc - từ việc...
Đề bàiXã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 11 để trả lờiLời giải chi tiếtXã hội cổ đại phương Đông gồm 3 tầng...
2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?Ở các nước phương Đông, cư dân chủ yếu làm nghề nông. Vì vậy, bộ phận đông đảo nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất...
Đề bàiEm hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 11, suy luận để trả lờiLời giải chi tiếtQuan sát bức ảnh, ta...
Đề bàiQua 2 điều luật sau đây, theo em, người cày thuê ruộng phải làm việc như thế nào?Điều 42: Dân tự do thuê ruộng cày, nếu ruộng không có thóc thì người này bị coi là chưa hết sức...
Đề bàiEm hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 11 để trả lờiLời giải chi tiết- Các quốc gia cổ đại phương Đông là: Ai...
Đề bàiXã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 11 để trả lờiLời giải chi tiếtXã hội cổ đại phương Đông gồm 3 tầng...
Đề bàiỞ các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 11 để trả lờiLời giải chi tiết- Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi...