Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?


Đề bàiTìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:- Cây cải là……- Cây lúa là……- Cây dương xỉ là….- Cây xoài là……Lời giải chi tiết- Cây cải là cây...
Đề bài- Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm.- Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.Lời giải chi tiết- Các cây có vòng đời...
Đề bài Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?Lời giải chi tiết-  Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.-  Thực...
Đề bàiKể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.Lời giải chi tiết - Những cây có hoa là: lúa, ngô, cam, bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương, cây chua me, cây sam đất, cây xoài, cây...
Đề bàiKể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?Lời giải chi tiết  - Ví dụ về 5 cây lương thực (chọn 5 cây bất kì) là:...
Đề bàiHãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:STTCây có hoaCây không có hoa1  2  3  4   Lời giải chi tiết  STTCây có hoaCây không có hoa 1Cây đàoCây thông...
Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ...
Đề bàiXem hình H4.1 đối chiếu với bảng dưới đây.Quan sát kỹ H4.2, đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây cóLời giải chi tiết Cây có hoa là: chuối, sen, khoai tây, cây không có hoa là...