Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp


Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I = I1 = I2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế...
Đề bàiQuan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?Lời giải chi tiếtTrong sơ đồ mạch điện hình 4.1, các điện trở R1, R2 và ampe kế được...
Đề bàiHãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.               ...
Đề bàiHãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là: Rtđ = R1 + R2.  Phương pháp giải - Xem chi tiết- Biểu thức định luật Ôm: \(I = {U \over...
Đề bàiCho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2.+ Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?+...
Đề bàiCho hai điện trở R1 =  R2 = 20 Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a.a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.b) Mắc thêm R3 = 20 Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của...