Bài 4: Đột biến gen


Đề bàiĐột biến gen là gì? Có những dạng đột biến điểm nào?Lời giải chi tiết-       Đột biến gen là những biến đổi nhỏ trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan, đến một...
Đề bàiNêu nguyên nhân và cơ chế phát sinh của đột biến gen.Lời giải chi tiếtNhiều nguyên nhân: do dạng hỗ biến của bazơ nitơ hoặc do tác nhân lí, hoá, môi trường nội bào gây đột biến gen. Cơ...
Đề bàiNêu hậu quả và vai trò của đột biến gen.Lời giải chi tiết-       Đột biến gen làm biến đổi chuỗi nuclêôtit của gen sẽ dẫn đến thay đổi trình tự trong chuỗi ribônuclêôtit của mARN, qua đó làm thay...
Đề bàiSự biểu hiện của các đột biến giao tử, đột biến tiền phôi và đột biến xôma như thế nào?Lời giải chi tiếtĐột biến gen khi đã phát sinh sẽ được nhân lên và truyền lại thế hệ sau.-    ...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến gen làA. sự biến đổi tạo ra những alen mới.B. sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới.C. sự biến đổi một hay một số cặp nuclêôtit trong...