Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung


Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Qua A vẽ cát tuyến CAD với hai đường tròn (C  (O), D  (O’)).a) Chứng minh rằng khi cát tuyến quay xung quang điểm A thì \(\widehat {CBD}\)...
Câu 4.1 trang 104 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2Cho đường tròn tâm O bán kính R. Lấy ba điểm bất kỳ A, B, C trên đường tròn (O). Điểm E bất kỳ thuôc đoạn thẳng AB (và...
Từ một điểm M cố định ở bên ngoài đường tròn tâm O ta kẻ một tiếp tuyến MT và một cát tuyến MAB của đường tròn đó.a) Chứng minh rằng ta luôn có MT2 = MA.MB và tích này...
Ngồi trên một đỉnh núi cao 1km thì có thể nhìn thấy một địa điểm T trên mặt đất với khoảng cách tối đa là bao nhiêu?  Biết rằng bán kính trái đất gần bằng 6400km (h.3)GiảiĐiểm nhìn tối đa...
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Vẽ tia Bx sao cho tia BC nằm giữa hai tia Bx; BA và \(\widehat {CBx}\) = \(\widehat {BAC}\). Chứng minh rằng Bx là tiếp tuyến của (O).Giải∆ABC nội tiếp trong...