Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống


Đề bàiĐiền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):Nước ta có nguồn lao động ………… và ………… Người lao động Việt Nam có nhiều ………… trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có ………… tiếp thu khoa học kỹ thuật, ………… nguồn lao động...
Đề bàiNối ý ở ô bên trái với ý ở ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn chỉnh:Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào hình 4.2 trong SGK, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.Lời giải chi tiết- Nhận...
Đề bàiNêu một số thành tự về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước ta.Lời giải chi tiết- Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (năm 1999), hiện nay là 97,3% (năm 2015).- Mức thu nhập...