Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống


I. Nguồn lao động và sử dụng lao động1. Nguồn lao độngNguồn lao động của nước ta dồi dào và tăng nhanh. Bình quân mỗi năm nước ta có thêm hơn một triệu lao động.Người lao động Việt Nam có...
II. VẤN ĐỀ VIỆC LÀMNguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển đã tạo nên sức ép rất lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay.Do đặc điểm...
III. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNGTrong thời gian qua, đời sống người dân Việt Nam đã và đang được cải thiện (vể thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, phúc lợi xã hội,...). Thành tựu đáng kể trong việc nâng...
Đề bàiDựa vào hình 4.1 hãy:- Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân.- Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng...
Đề bàiQuan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.Lời giải chi tiết- Về cơ cấu lao động (năm 2003): chiếm tỉ trọng cao nhất...
Đề bàiĐể giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?Lời giải chi tiếtĐể giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp sau:- Phân bố lại dân cư...
Đề bàiTại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?Lời giải chi tiếtGiải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta vì:- Nước ta có dân...
Đề bàiChúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân?Lời giải chi tiếtNhững thành tựu đạt được trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân:- Tỉ lệ người...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu dưới đây, nêu nhận xét về sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó?Lời giải chi tiết*...