Bài 4: Lễ độ


a)   Hãy đánh dấu X vào cột trống mà em cho là thích hợp: Hành vi, thái độCó lễ độThiếu lễ độ 1. Đi xin phép, về chào hỏi   2. Nói leo trong giờ học   3. Gọi dạ, bảo vâng  ...