Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC


Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.Trả lời:Cấu tạo:Linh kiện bán dẫn có 1 lớp tiếp giáp P-N, có hai cực A, K.Kí hiệu: Phân loại :+ Theo chế tạo:- Điôt tiếp điểm.-...
Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của tranzito.Trả lời:- Cấu tạo :  Linh kiện bán dẫn có 2 lớp tiếp giáp P – N và có 3 cực ( E,B,C)_ Kí hiệu:Phân loại :+ PNP+NPN- Sơ đồ...
Tirixto thường được dùng để làm gì?Trả lời:Tirixto thường được dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển, bằn cách điều khiển cho UGK xuất hiện sớm hay muộn, qua đó thay đổi giá trị của điện áp ra.
Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.Trả lời:+ Giống nhau: Triac và tirixto điều là các thiết bị điều khiển dòng điện xoay chiều.+ Khác nhau:  tirixto dùng chỉnh lưu...