Bài 4: Mô


- Hãy nêu thành phần cấu tạo của mô thần kinh.- Mô tả cấu tạo của một nơron điển hình (hình 6 -1).Trả lời- Mô thần kinh bao gồm các tế bào thần kinh (nơron) và các tế bào thần...
Trong quá trình phát triển phôi, các phôi bào có sự phân hóa để hình thành các cơ quan khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau nên tế bào có cấu trúc, hình dạng, kích thước khác nhau.Một...
Trong cơ thể có 4 loại mô chính là mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh.1. Mô biểu bì (hình 4-1)Hình 4-1. Mô biểu bì A. Mô biếu bì ở dạ dày ; B. Mô biểu...
Đề bài- Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết.- Thử giải thích vì sao tế bào có hình dạng khác nhau.Lời giải chi tiết- Tên những tế bào có kích thước và hình...
Đề bàiQuan sát hình 4 -1, em có nhận xét gì về sự sắp xếp các tế bào ở mô biểu bì?Lời giải chi tiếtMô biểu bì (biểu mô) gồm các tế bào xếp sít nhau thành lớp dày bao...
Đề bàiMáu (gồm huyết tương và các tế bào máu) thuộc loại mô gì? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó?Lời giải chi tiết- Máu gồm tế bào máu và huyết tương và là mô liên kết- Máu...
Đề bàiQuan sát hình 4-3 hãy cho biết:- Hình dạng, cấu tạo tế bào cơ vân và tế bào cơ tim giống nhau và khác nhau ở những điểm nào?- Tế bào cơ trơn có hình dạng và cấu tạo...
Đề bàiPhân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó.Lời giải chi tiết   Mô biểu bìMô liên kết Vị trí mô...
Đề bàiCơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn? Lời giải chi tiết
Đề bàiPhân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau  Lời giải chi tiết
Đề bàiEm hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào.Lời giải chi tiếtChân giò lợn gồm:  - Mô biểu bì (da) ; - Mô liên kết: mô sụn, mô xương, mô sợi, mô máu. -...