Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


Lý thuyết phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.Lý thuyết trọng tâm.1. Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.2. Điều kiện xảy ra...
Đề bàiĐiều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì? Lấy các thí dụ minh hoạ.Lời giải chi tiếtPhản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li...
Đề bàiTại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?Lời giải chi tiếtPhản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có...
Đề bàiLấy một số thí dụ chứng minh rằng: bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.Lời giải chi tiếtBản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện...
Đề bàiPhương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện...
Đề bàiViết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:a) Fe2(SO4)3 + NaOHb) NH4Cl + AgNO3c) NaF + HCld) MgCl2 + KNO3e) FeS (r) +...
Đề bàiPhản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3 ?A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4B. Fe2(SO4)3 + KIC. Fe(NO3)3 + FeD. Fe(NO3)3 + KOHLời giải chi tiếtPhản ứng giữa Fe(NO3)3 và KOH tạo được kết tủa Fe(OH)3.Đáp án DBaitapSachgiaokhoa.com
Đề bàiLấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau:a) Tạo thành chất kết tủa.b) Tạo thành chất điện li yếu.c) Tạo thành chất khí.Lời giải...