Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác


I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX1. Phong trào đập phá máy móc và bãi côngCùng với sự phát triển công nghiệp, giai cấp công nhân hình thành sớm ở Anh. rồi ớ các nước khác. Lòng tham...
II. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác1. Mác và Ăng-ghenCác Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác nổi tiếng thông minh ; năm 23 tuổi đỗ...
Đề bàiVì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 28, 29 để lí giải. Lời giải chi tiếtGiới chủ thích sử dụng lao động trẻ...
Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc?Hướng dẫn giải:Vì họ nghĩ máy móc làm họ khổ = Ý thức kém 
 Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nghĩa đầu thế kỉ XIXHướng dẫn giải Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nghĩa đầu thế kỉ...
Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840Hướng dẫn giải:- Năm 1831, công nhân dệt ở Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm. Họ nêu cao khẩu hiệu "Sống...
Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?Hướng dẫn giải:Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen đó là nêu rõ vai trò của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản là một lực...
Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848- 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?Hướng dẫn giải:- Sau khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" ra đời, phong trào đấu tranh của công nhân ở châu Âu...
"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?Hướng dẫn giải:Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu...
Trình bày về tiểu sử của Mác và Ăng-ghen?Hướng dẫn giải:Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ờ thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác đã nổi tiếng thông minh học giỏi. Năm...
Về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?Hướng dẫn giải:Từ khi thành lập (1864) đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung...
- Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội để thành lập Quốc tế thứ nhất.- Đứng đầu ban lãnh đạo, đưa Quốc tế thứ nhất chống lại những tư tưởng sai lệch, thông qua các nghị quyết...