Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa …


Đề bàiEm hãy điền các hướng: Bắc (B), Nam (N), Đông (Đ), Tây (T), Đông Bắc (Đb), Đông Nam (ĐN), Tây Bắc (TB), Tây Nam (TN) vào trong các vòng tròn trong hình vẽ và bốn hướng vào bản đồ Việt Nam ở hình 1 trang 7.Lời giải chi...
Đề bàiDựa vào bản đồ (hình 2) em hãy:Xác định và điền tọa độ địa lí của điểm G và H vào trong bảng dưới đây:Kinh độVĩ độTọa độ địa lí   \(\eqalign{& G\left\{ {} \right. \cr & H\left\{ {} \right. \cr}...
Đề bài Hãy điền các hướng vào đầu mũi tên của hình 3.Lời giải chi tiết
Đề bàiĐánh dấu × vào ô ý em cho là đúng hoặc sai.Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.☐ Đúng☐ SaiLời giải chi tiếtKhi viết tọa độ địa...