Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa …


Đề bàia) Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12 SGK hãy cho biết các hướng bay từ:- Hà Nội đến...
Đề bài Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau:  80oĐ và 30oN;   60oT và 40oNLời giải chi tiết Trên quả Địa cầu, các điểm có toạ độ địa lí:+ M (80°Đ và 30°N)  là toạ độ...
Đề bài Hãy xác định toạ độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12.Lời giải chi tiếtToạ độ các điểm G và H trên hình 12 là: - G (130°Đ và 15°B)  - H (125°Đ và 0°) 
Đề bàiHãy tìm điểm C trên hình 11 SGK. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?Lời giải chi tiết Điểm C trên hình 11 SGK là chỗ gặp nhau của kinh tuyến 20°T và vĩ tuyến...