Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.


Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết:- Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng gì.- Đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng gì.- Đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng gì.- Đầu phía bên...
Hãy điền tên 4 hướng chính vào các ô để trống của hình 4-1:Trả lời:          
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Khi viết toạ độ địa lí của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới.Đúng               Sai  Trả lời: Đúng  BaitapSachgiaokhoa.com   
Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là sai.Toạ độ địa lí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu) làa) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi...
Hãy điền tiếp tên các hướng vào các ô để trống của hình 4-2Trả lời:             
Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại toạ độ địa lí của các địa điểm A,B,C,D -    Điểm A có toạ độ:                                  - Điểm c có toạ độ:-    Điểm B có toạ độ:                                  - Điểm D có toạ độ:Trả lời: Dựa vào...
Điền tiếp các hướng vào các ô để trống của hình 4-3Trả lời:
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Muốn xác định phương hướng trên bản đồ chỉ cần dựa vào quy ước: phía trên của bản đồ là hướng Bắc, phía tay phải là hướng Đông, phía dưới là hướng Nam,...
Hình 4-4 dưới đây tượng trưng cho một tấm bản đồ, hãy điền tên các hướng vào đầu các mũi tênTrả lời:           
Điền các hướng vào đầu các mũi tên của hình 4-5:Trả lời:
Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là sai Xác định phương hướng trên bản đồ:a) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, nếu kinh vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc.b) Phía trên của kinh...
Vị trí trung tâm của cơn bão số 3 ở khoảng 111° kinh Đông và 17° vĩ Bắc, cơn bão số 4 ở khoảng 107° kinh Đông và 19° vĩ Bắc. Hãy tìm và đánh dấu X vị trí trung...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Trong bản đồ khu vực ở vĩ độ cao (từ 50° trở lên) các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thường là những đường thẳng.-  Đúng               -...