Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời …


Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ...
Theo em, việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng không? GỚII Ý LÀM BÀI-  Việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu...
Quy tắc đạo đức và cách xử sự của các thành viên trong gia đình hiện nay có gì khác so với các gia đình truyền thống trước đây? GỢI Ý LÀM BÀI- Gia đình truyền thống:     + Tích cực: Chịu...
Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Thực hiện đúng nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động đem lại quyền lợi gì cho người lao động và...
Việc Nhà nước ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao và quy định không sử dụng lao động nữ vào các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, ảnh hưởng xấu...
Hãy kể về tấm gương những doanh nhân thành đạt mà em biết và nhận xét về quyền bình đẳng nam, nữ trong kinh doanh ở nước ta hiện nay. GỢI Ý LÀM BÀI-    Những doanh nhân Việt Nam thành...
Em hãy tìm câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây.8.1. Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:a. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc...
 Có người hiểu bình đẳng trong kinh doanh là: Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh. Hiểu như vậy có đúng không? Vì sao?Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu em có...
Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?Gợi ý làm bài:-         Người kinh doanh được bảo vệ quyền lợi chính đáng sẽ tự...