Bài 4. Sông ngòi


Vì sao sông miền Trung ngắn và dốc?GỢI Ý LÀM BÀISông ở miền Trung ngắn và dốc vì lãnh thổ miền Trung hẹp ngang, nhiều núi đâm ngang ra biển.
Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp?GỢI Ý LÀM BÀIĐồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ được bồi đắp bởi:– Đồng bằng Bắc Bộ do sông Hồng và sông Thái...
Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.GỢI Ý LÀM BÀICác em dựa trên hình 1. Lược đồ sông ngòi để nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta như...
Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?GỢI Ý LÀM BÀIĐặc điểm sông ngòi nước ta là mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn, có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.
Quan sát một con sông ờ địa phương em (nếu có), nhận xét nước con sông đó sạch hay bẩn và cho biết tại sao như vậy.GỢI Ý LÀM BÀI– Nếu sông sạch: Nước ít phù sa, có thể do...