Bài 4: Sử chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử


Bài 1.35 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu sự khác biệt chính trong việc mô tả chuyển động của các electron theo mô hình nguyên tử cũ và mô hình hiện đại.Giải + Theo mô hình hành tinh...
Bài 1.36 trang 9 SBT Hóa học 10 Nâng caoCác chấm trong hình ảnh đám mây electron hình cầu trong nguyên tử hiđro (hình 1.7 SGK) có phải là ảnh của một electron không? Giải thích. GiảiCác chấm trên hình vẽ...
Bài 1.37 trang 9 SBT Hóa học 10 Nâng caoChuyển động của electron trong nguyên tử hiđro có thể tạo ra các obitan s và p trong điều kiện nào? Giải thích.GiảiNguyên tử H có thể tồn tại ở các...
Bài 1.38 trang 9 SBT Hóa học 10 Nâng caoPhân biệt hình dạng và sự định hướng của các obitan s và p.Giải Các obitan s đều có dạng hình cầu với khả năng tìm thấy electron theo mọi hướng như...
Bài 1.39 trang 9 SBT Hóa học 10 Nâng caoBán kính nguyên tử hiđro (0,0529 nm) lớn hơn bán kính nguyên tử của heli (0,0128 nm) do nguyên nhân gì? Giải thích bằng khái niệm obitan nguyên tử.Giải Ở trạng thái...
Bài 1.40 trang 9 SBT Hóa học 10 Nâng caoObitan nguyên tử là gì? Obitan nguyên tử có giới hạn hay không?Giải Obitan nguyên tử là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt...