Bài 4. Sử dụng vào bảo quản trang phục


Vì sao sử dụng trang phục hợp lí có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người?Hướng dẫn trả lời - Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động công việc và hoàn cảnh xã hội có ý...
Bảo quản quần áo gồm những công việc chính nào? Hướng dẫn trả lời  gồm 3 việc chínhGiặtPhơiLà (ủi)