Bài 4. Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á


1.  Ghi chữ Đ vào □ ở câu đúng, chữ □ vào n ở câu sai.a) Gió mùa là loại gió thổi theo mùa, hướng gió ở hai mùa có chiều ngược nhau.b) Gió mùa thường có ở ôn đới.c) Gió...
Quan sát hình 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 14 SGK, em hãy:a,   Nêu tên:-    Các trung tâm áp...
2.  Quan sát hình 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) ở các khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 15 SGK, em hãy:a)  Nêu tên:-    Các trung tâm...
 Hoàn thành bảng tổng kết dưới đây:Trả lời: