Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á


Đề bàiDựa vào các hình 4.1 và 4.2 trong SGK và kết hợp với kiến thức đã học, em hãy:- Vẽ các hướng gió chính theo mùa vào hai lược đồ trên ở các khu vực Đông Á, Đông Nam...