Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đố…


Đề bàiXác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4.Lời giải chi tiếta) Hình 2.2: Bản đồ Công nghiệp Việt Nam, năm 2002*  Nội dung bản đồ: thể hiện...