Bài 4 trang 10 SGK Toán 4


  Đề bàiViết các số sau:a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;b) Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu;c) Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba;d) Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai.Lời giải chi tiếta) 63 115b) 723...

  Đề bài

  Viết các số sau:

  a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;

  b) Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu;

  c) Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba;

  d) Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai.

  Lời giải chi tiết

  a) 63 115

  b) 723 936

  c) 943 103

  d) 860 372

  Bài kế trước:
  Bài 3 trang 10 SGK Toán 4