Bài 4 trang 14 SGK Toán 4


  Đề bàiViết theo mẫu:Lời giải chi tiết

  Đề bài

  Viết theo mẫu:

  Bài 4 trang 14 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  Bài 4 trang 14 SGK Toán 4

  Bài kế trước:
  Bài 3 trang 13 SGK Toán 4