Bài 4 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ (km/h) của 30 chiếc xe ô tô đi qua như sau: Hãy lập bảng tần số- tần suất ghép lớp gồm 6 lớp, lớp đầu tiên là đoạn [36; 43], lớp thứ hai là đoạn [44; 51],…(độ dài mỗi đoạn là 7)Đáp...

  Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ (km/h) của 30 chiếc xe ô tô đi qua như sau:

  Bài 4 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao 

  Hãy lập bảng tần số- tần suất ghép lớp gồm 6 lớp, lớp đầu tiên là đoạn [36; 43], lớp thứ hai là đoạn [44; 51],…(độ dài mỗi đoạn là 7)

  Đáp án

  Bảng tần số – tần suất ghép lớp

  Lớp

  Tần số

  Tần suất (%)

  [36, 43]

  3

  10,0

  [44, 51]

  6

  20,0

  [52, 59]

  6

  20,0

  [60, 67]

  8

  26,7

  [68, 75]

  3

  10,0

  [76, 83]

  4

  13,3

   

  N=30

   

   BaitapSachgiaokhoa.com