Bài 4 trang 4 SGK Toán lớp 4


  Đề bàia) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:             65 371;       75 631;      56 731;    67 351b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:            82 697;   62 978;...

  Đề bài

  a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

               65 371;       75 631;      56 731;    67 351

  b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

             82 697;   62 978;    92 678;    79 862.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 4 trang 4 SGK Toán lớp 4

  So sánh các số rồi sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.

  Lời giải chi tiết

  a) Ta có:  56 731 < 65 371 < 67 351 < 75 631.

    Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

                56 731;  65 371;  67 351; 75 631.

    b) Ta có: 92 678 > 82 697 > 79 862 > 62 978.

    Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

                92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

  Bài kế trước:
  Bài 3 trang 4 SGK Toán 4