Bài 4. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)


Đề bàiNêu vai trò của nitơ trong đời sống thực vật.Lời giải chi tiếtVai trò của nitơ đối với đời sống thực vật: Nitơ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây...
Đề bàiNêu quá trình cố định nitơ khí quyển và vai trò của nó. Lời giải chi tiết*   Quá trình cố định nitơ khí quyển: Nitơ phân tử (N2) có lượng lớn trong khí quyển và mặc dù "tắm mình trong...
Đề bàiNêu vai trò của quá trình khử NO3- và quá trình đồng hoá NH3 trong cây. Lời giải chi tiết*  Vai trò của quá trình khử NO3- :Cây hút được từ đất cả hai dạng nitơ ôxi hóa (NO3-) và nitơ khử...
Đề bàiHãy nêu mối quan hệ giữa chu trình Crep với quá trình đồng hoá NH3 trong cây.Lời giải chi tiếtMối quan hệ giữa chu trình Crep với quá trình đồng hoá NH3 trong cây là: Chu trình Crep cung...
Đề bàiChọn phương án trả lời đúng. Quá trình khử NO3- (NO3- ->  NH4+ ):A. Thực hiện chỉ ở thực vật và tảo.B. Là quá trình ôxi hóa nitơ trong không khí.C. Thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza.D. Bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3-.E. Không...