Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng


Đề bàiDựa theo nội dung của bảng 4, hãy khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu.Lời giải chi tiết Khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu: - Các nguyên tố đại...
Đề bàiDựa vào đồ thị trên hình 4.3 hãy rút ra nhận xét về liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt nhất mà không gây ô nhiễm môi trường. Lời giải chi tiếtNên bón...
Đề bàiVì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng?Lời giải chi tiếtPhân bón là nguồn dinh dưỡng cần thiết đối với cây trồng. Tuy nhiên...
Đề bàiHãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây?Lời giải chi...
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-    Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây gồm các nguyên tổ đa lượng (C, H, O, N, p, K, S, Ca, Mg) và một số nguyên tố vi lượng (Fe, Mn,...
Đề bàiTừ kết quả thí nghiệm được minh họa trên hình 4. 1 có thể rút ra nhận xét gì?Lời giải chi tiết- Thiếu nguyên tố nitơ là một trong các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong môi trường...