Bài 40. Ancol


1. Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp.-          Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no, công thức R(OH)-          Phân loại:+ Theo gốc hidrocacbon:...
Đề bàiViết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C5H12OPhương pháp giải - Xem chi tiếtAncol có 2 loại đồng phân:+ Đồng phân về mạch C ( mạch nhánh...
Đề bàiViết các phương trình hóa học của phản ứng giữa propan-1-ol với mỗi chất sau:a) Natri kim loạib) CuO, đun nóngc) Axit HBr, có xúc tác.Trong mỗi phản ứng trên, ancol đóng vai trò gì: chất khử, chất oxi...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào độ tan của các chất trong...
Đề bàiTừ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCó...
Đề bàiCho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol và propan -1 –ol tác dụng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp Xb) Cho hỗn...
Đề bàiOxi hóa hoàn toàn 0,60 g một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Khối lượng bình (1)...
Đề bàiTừ 1,00 tấn tinh bột có chứa 5,0% chất xơ (không bị biến đổi) có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80,0% và khối...
Đề bàiCho ancol có công thức cấu tạo:Tên nào dưới đây ứng với ancol trên?A. 2-metylpentan-1-olB. 4-metylpentan-1-olC. 4-metylpentan-2-olD. 3-metylhexan-2-olPhương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc đọc tên:+ Chọn mạch cacbon dài nhất, chứa nhiều nhánh nhất làm mạch chính+...
Đề bàiCho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là:A. C2H6OB. C3H10OC. C4H10OD. C4H8OPhương pháp giải - Xem chi...