Bài 40. Các hạt sơ cấp


A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨCCác hạt sơ cấp gồm:1. Phôtôn2. Các lepton (các hạt nhẹ): có khối lượng từ 0 đến 200me3. Các hađrôn: có khối lượng trên 200mevà được phân thành 3 nhóm con:- Mezôn π ; K: có...
Đề bàiPhân tử, nguyên tử, … có phải là hạt sơ cấp không?Lời giải chi tiếtPhân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiSo sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hiđro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân \(_{2}^{4}\textrm{He}\)Lời giải chi tiếtNăng lượng liên kết của proton trong hạt nhân  lớn hơn rất nhiều...
Đề bàiLeptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?Lời giải chi tiếtLeptôn là các hạt nhẹ, khối lượng dưới 200me tham gia liên kết yếu.
Đề bàiPhân loại các tương tác sau:a) Lực ma sát;b) Lực liên kết hóa học;c) Trọng lựcd) Lực Lo- ren;e) Lực hạt nhânf) Lực liên kết trong phân rã β.Lời giải chi tiếta) Lực ma sát: Tương tác điện từ.b) Liên...